Syndic

De syndicus is diegene die instaat voor het beheer van een gebouw in mede-eigendom.  Van zodra een huis uit twee (of meer) appartementen bestaat die niet het eigendom zijn van dezelfde persoon, is het wettelijk verplicht een syndicus aan te stellen.  Alle taken van administratief, financieel en technisch beheer voorgeschreven door de wet, worden er waargenomen.

Wij werken volgens het goede huisvader principe!