Nieuws

28 maart 2017

Als syndicus zijn wij verplicht u te informeren over de wijzigende milieuwetgeving, meer bepaald  het Energie renovatieprogramma 2020 van het Vlaamse Gewest.  Hieronder vindt u een  overzicht van de verplichtingen die dit renovatieprogramma met zich meebrengt voor de eigenaars van appartementen. Mocht u na het lezen van onderstaande uiteenzetting nog vragen hebben, aarzel  dan niet om ons te contacteren.

Samen minder CO2 uitstoten

Indien we in Europa de uitstoot van broeikasgassen met 20% willen terugdringen tegen 2020, dan moeten er op alle vlakken meer inspanningen worden geleverd om energie te besparen.

Houd uw energiefactuur eens tegen het licht

Het maandelijks bedrag dat een gezin uitgeeft aan zijn energiefactuur maakt een belangrijk deel uit van de uitgaven. De energiefactuur van een gemiddeld gezin (bron Leefmilieu Brussel) is onderverdeeld als volgt:

             55% verwarming

             27% verlichting en elektrische toestellen

             12% warm water

             6% koken

Op vlak van verwarming kunt u de meest voelbare inspanningen leveren. Verwarming is immers de grootste verantwoordelijke voor het energieverbruik in een woning.

 3 tips om energieverbruik te beperken

Rationeel energiegebruik is de toekomst. Voortdurend zoeken we oplossingen om minder en beter te verbruiken door 3 gouden energieregels toe te passen:

  • verliezen voorkomen : door beter te isoleren, (dak, gevel, dubbel glas)
  • rendementen verbeteren : met efficiënte verwarmingstechnieken (installatie Cv-ketels ),
  • duurzaam produceren : met hernieuwbare energieën.

Specifiek voor appartementen

Voor appartementen is de situatie al wat complexer dan voor individuele woningen

Door de strenge isolatienormen uit het Energie renovatieprogramma 2020 van het Vlaamse Gewest worden eigenaars van een appartement de komende vier jaar geconfronteerd met aanzienlijke investeringen.

De verstrengde isolatienormen vereisen energiebesparende initiatieven voor de gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen.

Denk aan dak- en muurisolatie of het vernieuwen van technische installaties.

Diezelfde eigenaars zullen tegen 2020 hun onroerend goed niet langer kunnen verhuren als het gebouw niet voldoet aan de isolatienormen uit het Energie renovatieprogramma 2020.

Wat is de Vlaamse dak isolatienorm ?

De Vlaamse dakisolatienorm die in werking is getreden op 1 januari 2015, zal strafpunten toekennen aan appartementen met ontoereikende dakisolatie. Vanaf 2020 zal u zelfs niet meer mogen verhuren zonder dakisolatie. Sommigen denken dat dit enkel een probleem is voor de appartementen die zich direct onder het dak bevinden, maar niets is minder waar!

Het dak behoort tot de gemeenschappelijke delen van de VME, zodat het aanbrengen van isolatie door de Algemene Vergadering gestemd moet worden en door de gemeenschap betaald. Er is beslist dat het ontbreken van dakisolatie strafpunten en een slechte EPC zal opleveren voor alle appartementen in het gebouw, op alle verdiepingen. Vanaf 2020 kunnen appartementen met een slechte EPC niet meer verhuurd worden en wordt zelfs de verkoop van het appartement moeilijk.

Het is aan te raden om te onderzoeken of uw appartement vandaag al dakisolatie heeft. Indien niet, wacht niet te lang met uitwerken van een voorstel op de Algemene Vergadering. Begin ook direct met het aanleggen van een spaarpot in de vorm van een reservefonds, zodat niet alle kosten in één jaar samen komen.

Als minimumnorm voor dakisolatie wordt een R-waarde van 0,75 m²K/W (vierkante meter kelvin per watt) genomen.

Vervanging Van CV Ketels in appartementsgebouwen

Eind september 2015 trad de Europese Ecodesignverordening in werking. Die verordening verhoogt de minimumvereisten voor verwarmingstoestellen.

Vervanging van oude verwarmingsketels is niet verplicht. Maar als een oud verwarmingstoestel wordt vervangen, dan moet het nieuwe toestel (sinds 26-9-2015) voldoen aan de strengere minimumvereisten.  Deze zijn terug te vinden op: http://energiesparen.be/verwarming/ecodesign.be/eisen  

Een defecte traditionele ketel moet vervangen worden door een gesloten condensatietoestel omwille van de energie efficiëntie, de emissies en de veiligheid.  Dit vereist echter een forse investering.  Telkens de ketels worden vervangen, moet de collectieve schoorsteen hoogst waarschijnlijk worden aangepast of omgebouwd.

Wanneer een eigenaar zijn defecte ketel dient te vervangen, worden idealiter op dat moment alle wooneenheden de toestellen gelijktijdig vervangen door gesloten condensatietoestellen.

Gebouwen audit

Een inspecteur komt ter plaatse de situatie analyseren en de interpretaties van de wetgeving in het gebouw worden nagekeken.  Dankzij deze analyse kunt u actie ondernemen om aan alle verplichtingen te voldoen.

 

26 augustus 2016

Waardevaste investering